SOLICITĂ INFORMAȚII »

Agent Nou pentru Polonia Italtec Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Św. Jana 16
biuro@italtec.pl

Contacts:
Adam Kucharczyk
+48 733033997
e-mail: adam@italtec.pl

Dariusz Molenda
+48 888090110
e-mail: darek@italtec.pl

SOLICITĂ INFORMAȚII »


Notă informativă și solicitarea consimțământului potrivit dispozițiilor și efectelor Regulamentului European 2016/679 GDPR care regelementează prelucrarea și protecția datelor cu caracter personalwww.macri.it vă informează că:

1) Nota informativă este redactată doar pentru acest site specific și nu și pentru alte website-uri eventual consultate de către utilizator prin intemediul link-ului. 


2) Titularul Prelucrării datelor este Macri Italia srl – str. Maddalena, 62 - 25075 Nave – tel. 030 2532216 – mail info@macri.it, reprezentată de Reprezentantul său Legal.

3) Lista completă a RESPONSABILILOR PRELUCRĂRII, actualizată în ultima versiune și incluzând societatea însărcinată cu întreținerea părții tehnologicea site-ului, este disponibilă la sediul nostru sau pe email, la cerere.

4) Datele dvs. personale vor fi prelucrate pentru a vă trimite informațiile solicitate pe acest site și referitoare la activitățile administrative și contabile, Datele vor putea fi prelucrate în interesul nostru legitim, pentru motive de siguranță legate de website. În aceste cazuri consimțământul nu trebuie să fie expres. Veți putea oricând să vă retrageți consimțământul trimițând un email la info@macri.it. În orice caz, refuzul de a furniza datele cu caracter personal în sceste scopuri nu împiedică utilizatorul să folosească serviciile noastre.

5) Datele dvs. cu caracter personal vor fi difuzate în afara soc. Macri Italia srl și societăților legate de aceasta. Datele trimise sunt utilizate numai și exclusiv în scopurile pentru care au fost acordate.

6) Prezentul website se adresează strict utilizatorilor cu vârste de 18 ani sau mai mari. Datele furnizate de un minor care a solicitat serviciile indicate în site vor fi imediat șterse.

7) prelucrarea se va face prin sisteme manuale și automate capabile să memoreze, să gestioneze și să transmită aceste date , prin logici strâns corelate scopurilor prelucrării și vor fi păstrate pe perioada necesară furnizării serviciului solicitat. Datele acordate în scopuri de marketing vor fi păstrate timp de 24 de luni. Unele date vor putea fi păstrate mai mult timp în cazul în care este cerut de legislația italiană (păstrare în scop administrativ).

8) Oricând este posibilă exercitarea drepturilor potrivit articolelor 15 și următoarele din Regulamentul UE 2016/679 (acces, rectificare, ștergere, limitare, portabilitate, opunere).

9) Pentru tipul datelor prelucrate societatea noastră nu a numit un Responsabil pentru protecția Datelor. În cazul în care considerați că datele dvs. nu sunt gestionate corect, aveți întotdeauna dreptul de a înainta o reclamație la Autoritatea de Control.

10) Oricând se poate trimite solicitare de acces sau de ștergere la adresa info@macri.it. Textul complet al Regulamentului European 2016/679 referitor la drepturile persoanei interesate este disponibil pe site-ul Garantului www.garanteprivacy.it.